Feza KORKUSUZ, Alpaslan ŞENKÖYLÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Ankara

Keywords: Kemik, Metal, Doku Yanıtı.

Abstract

İnsan vücuduna yerleştirilen materyaller, biyo-uyumlu olarak bilinmelerine rağmen, bölgesel yada sistemik yanıta neden olabilirler. Bu makalenin amacı, kemiğe yerleştirilen metalik implantların doku yanıtını gözden geçirmek, sert doku ile bu materyaller arasındaki etkileşimi irdelemektir. Metallere karşı doku yanıtı aseptik gevşeme ile karsinogenez arasındaki bir spektrumda oluşabilir. Metal partikülleri ve yan etkileri sadece implant çevresi ile sınırlı değildir, sistemik olarak da gözlenebilir. İyon implantasyonu ve kaplamalar implantların biouyumluluğunu artırmak ve metal korozyonunu azaltmak için genellikle kullanılmaktadır. Bunun yanında metallerde yüzey modifikasyonları da mekanik stabilizasyonu arttırmak için uygulanır. Ancak tüm bu yöntemlere karşın halen mükemmel metal implant üretilememiştir. O nedenle gelecekte biyolojik kökenli implantların kullanıldığı girişimlerin artacağı öngörülmektedir.