Volkan ÖZTUNA, Metin M ESKANDARİ, Abtullah MİLCAN, Alper GÖLPINAR, Fehmi KUYURTAR

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Halluks valgus, metatars, kresent osteotomi.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada, halluks valgus deformitesi olan hastalarda uyguladığımız proksimal metatarsal kresent osteotomi sonuçlarımızı irdeledik. Hastalar ve
Yöntem: Temmuz 1999-Kasım 2002 tarihleri arasında halluks valgus deformitesi olan 14 hastanın 19 ayağına modifiye McBride operasyonu ile birlikte proksimal metatarsal kresent osteotomisi uygulandı. Tümü kadın olan hastalarımızın yaş ortalaması 41 (26-54) idi. Ameliyat sonrası osteotomi hattında radyografik olarak kaynama görülene kadar yürüme alçısı uygulandı ve tespit için kullanılan K telleri 6. haftada çekildi. Ortalama takip süresi 22 ay (5-40 ay) idi.
Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama halluks valgus açısı 38° (34°-44°) ve intermetatarsal açı 15° (14°-17°) iken bu değerler ameliyat sonrası sırası ile 12° (10°-16°) ve 8° (6°-10°) olarak ölçüldü. Ortalama kaynama süresi 6 hafta olarak saptandı. Son kontrollerinde hastaların AOFAS klinik skorları ortalama 89 (74-100) olarak bulundu ve biri hariç tümü estetik açıdan memnundu.
Tartışma: İntermetatarsal açının 14 derece ve üzerinde olduğu halluks valgus olgularında distal yumuşak doku girişimi ile kombine yapılan proksimal metatarsal kresent osteotomisi deformiteyi düzelten etkin bir tekniktir.