Nesrullah Azboy1, Oğuzhan Çimen2, Abdullah Demirtaş3, Serhat Elçi4, İbrahim Azboy5

1Department of Public Health, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Medipol Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Keywords: Artroplasti; profilaksi; anket; Türkiye; venöz tromboembolizm.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de total diz artroplastisi (TDA) ve total kalça artroplastisi (TKA) sonrası ortopedik cerrahların venöz tromboembolizm (VTE) profilaksisi tercihlerindeki değişimler ve bu değişimlerde etkili olan faktörler araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği üyeleri (n=2180) soru formunu doldurmaya davet edildi. Toplam 366 ortopedik cerrah yanıt verdi ve anketi tamamladı. Anket; cerrahların demografik özelliklerini, VTE profilaksisi tercihlerini, son üç yıl içerisinde tercihlerindeki değişimleri ve bu değişimlerin nedenlerini araştıran 12 sorudan oluşuyordu.
Bulgular: Son üç yıl içerisinde cerrahların %31.1’i VTE profilaksisi yöntemini değiştirdi ve %32.7’si risk sınıflaması kullandı. Düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) kullanımı TDA ve TKA sonrası sırasıyla %89.4’ten %42.5’e ve %85.8’den %44.2’ye düştü. Aspirin kullanımı TDA ve TKA sonrası sırasıyla %10.6’dan %43.4’e ve %9.7’den %37.2’ye yükseldi. Oral antikoagülan kullanımı TDA ve TKA sonrası sırasıyla %11.5’ten %41.6’ya ve %10.6’dan %39.8’e yükseldi. Bununla birlikte, Türkiye’de ortopedik cerrahlar TDA ve TKA sonrası sırasıyla %75.7 ve %74 oranlarında DMAH tercih etti. Venöz tromboembolizm profilaksisi için tercihlerdeki değişimlerin nedenleri arasında kongre sunumları ilk sırada (%47.7) idi. Üniversitelerde çalışan cerrahların %60’a kadarının tercihleri Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi kılavuzlarından etkilendi.
Sonuç: Son üç yılda Türkiye’de ortopedik cerrahların yaklaşık üçte biri total eklem artroplastisi sonrası VTE profilaksisindeki tercihlerini değiştirdi. Venöz tromboembolizmin önlenmesi için kılavuzlardaki değişikliklere paralel olarak tercihlerdeki değişiklikler büyük oranda aspirinin ve oral antikoagülanların lehine idi.