Özal Özcan1, Hakan Boya1, Şükrü Araç2, Reha Tandoğan3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Başkent University, Zübeyde Hanım Training and Research Center
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Başkent University

Keywords: Osteokondrom/patoloji/cerrahi; tırnak hastalıkları/patoloji/cerrahi; ayak parmağı/patoloji.

Abstract

Subungual osteokondrom sıklıkla ayak birinci parmak distal falanksta görülen benign osteokondral bir tümördür. Subungual osteokondromu önemli kılan, birçok olguda başlangıçta yanlış tanı konmasıdır. On sekiz yaşında kadın hasta, sağ ayak başparmağında altı aydır var olan tırnak deformasyonu nedeniyle başvurdu. Daha önce iki merkezde verruka vulgaris ve piyojenik granülom tanılarıyla tedavi görmüştü. Radyografik incelemede distal falanksta, tırnağın altına doğru uzanan saplı kemik gelişimi görüldü. Sinir blokajı altında lezyon, osteotomi ile çıkarıldı. Histopatolojik tanı osteokondrom idi. Altı aylık izlem sırasında hastanın yakınması yoktu, nüks görülmedi.