Nazmi Bülent Alp1, Gökhan Akdağ2, Aslı Ceren Macunluoğlu3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul Bahçelievler State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Beylikdüzü State Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Biostatistics, Uludağ University, Institute of Health Sciences, Bursa, Turkey

Keywords: Karpal tünel sendromu, karpal tünel hacmi, endoskopik gevşetme, median sinir hacmi, transvers karpal ligaman, hacim genişlemesi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, endoskopik karpal tünel gevşetmeye karşı mini açık karpal tünel gevşetme karpal tünel ve median sinir hacim değişimleri açısından manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya karpal tünel sendromu tanısı konulmuş 13 hastanın (1 erkek, 12 kadın; ort. yaş 55 yıl; dağılım, 51-64 yıl) 17 elbileği dahil edildi. On elbileğine mini açık karpal tünel gevşetme, yedi elbileğine ise tek portal endoskopik karpal tünel gevşetme uygulandı. Karpal tünel ve median sinir hacim değişimleri ameliyat öncesi ve sonrası MRG ile değerlendirildi.
Bulgular: Transvers karpal ligamanın cerrahi olarak kesilmesi ameliyat sonrası karpal tünel ve median sinir hacmini ameliyat öncesine göre anlamlı derecede artırdı (p<0.05). Ancak endoskopik ve mini açık karpal tünel tekniklerinin hacim genişlemesi açısından birbirlerine herhangi bir üstünlüğü yoktu (p>0.05).
Sonuç: İdiyopatik karpal tünel sendromlu hastalarda transvers karpal ligamanın gevşetilmesi için her iki yöntem tercih edilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağına cerrah literatürde bildirilen avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak karar vermelidir.