Selda Başar1, Ulunay Kanatlı2, Seyit Çıtaker1, Selçuk Bölükbaşı2

1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Kist; fonksiyonel sonuç; kas atrofisi; rotator manşet yırtığı; omuz.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada anterior büyük tüberkül kisti bulunan ve bulunmayan, kronik rotator manşet yırtığı olan hastalarda yağlı dejenerasyonlu rotator manşet kas atrofisi, yırtık boyutu, eklem hareket açıklığı, omuz kas kuvveti, ağrı ve üst ekstremite fonksiyonu karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada toplam 101 hasta (32 erkek, 69 kadın; ort. yaş 51±12.9 yıl; dağılım 17-76 yıl) değerlendirildi. Elli sekiz hasta travmatik veya akut rotator manşet yırtığı ve boyun ağrısı nedeniyle çalışma dışında bırakıldı. Kronik rotator manşet yırtığı olan 43 hasta, anterior büyük tüberkül kisti bulunan (n=15) ve bulunmayan (n=28) hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar eklem hareket açıklığı, omuz kas kuvveti, ağrı, üst ekstremite fonksiyonu açısından ve radyolojik açıdan değerlendirildi. İki grup arasında istatistiksel farklılıklar araştırıldı.
Bulgular: Kisti olan hastaların bulunduğu grupta 1 cm’den büyük yırtığı olan hasta sayısı ile kas atrofisi bulunan hasta sayısı daha fazlaydı. Kisti olan hasta grubunda üst ekstremite fonksiyonu da azalmıştı (Western Ontario Rotator Manşet İndeksi, p=0.03, Dokuz Delikli Peg testi, p=0.02).
Sonuç: Bulgularımız anterior büyük tüberkül kisti bulunan hastalarda fonksiyonda azalma, daha büyük manşet yırtığı ve kas atrofisi görülebileceğini gösterdi. Anterior büyük tüberkül kistleri direkt grafide tespit edilebilir. Bu kistlerin varlığı, manyetik rezonans görüntüleme istemeden önce azalmış omuz fonksiyonu, kas atrofisi ve daha büyük manşet yırtığı olabileceği hakkında hekimi uyarmalıdır.