Keyword Pages
key words: densitometry 071
hip fractures 071
osteoporosis 071, 114, 078
risk factors. 071
dansitometri 071
kalça kırığı 071
osteoporoz 071, 114, 078
risk faktörü. 071
proximal humerus 114
fracture 114
biomechanics. 114
proksimal humerus 114
kırık 114
biyomekanik. 114
flexor tendon repair 102
side locking points 102
biomechanic evaluation. 102
fleksör tendon onarımı 102
yan kilit düğümü 102
biyomekanik değerlendirme. 102
tendon lengthening 107
lengthening properties 107
biomechanical comparison. 107
tendon uzatma 107
uzama özellikleri 107
biyomekanik karşılaştırma. 107
total knee arthroplasty 064
postoperative analgesia 064
patient-controlled analgesia 064
intravenous 064
epidural. 064
total diz artroplastisi 064
ameliyat sonrası analjezi 064
hasta kontrollü analjezi 064
intravenöz 064
adiponectin 078
anthropometry 078
bone mineral density 078
dexa. 078
adiponektin 078
antropometri 078
kemik mineral yoğunluğu 078
multifocality 119
giant cell tumor of tendon sheath 119
recurrence. 119
multifokalite 119
dev hücreli tendon kılıfı tümörü 119
rekürens. 119
adolescents 090
flatfoot 090
prevalence. 090
ergenlik 090
düztabanlık 090
yaygınlık. 090
static and dynamic balance 093
total knee arthroplasty. 093
statik ve dinamik denge 093
total diz artroplastisi. 093
childhood 085
cubitus varus deformity 085
reverse v osteotomy. 085
çocukluk çağı 085
kubitus varus deformitesi 085
ters v osteotomi. 085