Keyword Pages
bone screws 106
lumbar vertebrae surgery 106
osteoporosis 106, 100, 062
treatment failure 106
kemik vidaları 106
lomber vertebra cerrahisi 106
osteoporoz 106, 100, 062
tedavi başarısızlığı 106
closed-wedge 082
gonarthrosis 082
high tibial osteotomy 082
patellar height 082
tibial slope 082
kapalı kama 082
gonartroz 082
yüksek tibial osteotomi 082
patellar yükseklik 082
tibial eğim 082
adult 077
bioelectrical impedance analysis 077
body composition 077
elderly 077
femoral neck fractures 077
erişkin 077
biyoelektrik impedans analizi 077
vücut kompozisyonu 077
ileri yaş 077
femur boyun kırığı. 077
animal experiments 100
pollen 100
postmenopausal 100
royal jelly 100
hayvan deneyleri 100
polen 100
menopoz sonrası 100
arı sütü 100
diabetes mellitus 094
frozen shoulder 094
musculoskeletal manipulations. 094
donuk omuz 094
muskuloskeletal manipülasyonlar. 094
earthquake 068
musculoskeletal injuries 068
profile of injury 068
deprem 068
kas-iskelet yaralanmaları 068
yaralanma profili 068
cubital tunnel syndrome 088
simple decompression 088
ulnar nerve 088
kübital tünel sendromu 088
basit dekompresyon 088
ulnar sinir 088
bone mineral density 062
demographic 062
dual-energy x-ray absorptiometry 062
risk factors 062
sunlight 062
kemik mineral yoğunluğu 062
demografik 062
dual enerji x-ray absorbsiyometri 062
risk faktörleri 062
güneş ışığı 062
chondrotoxic 111
local anesthetic 111
single dose 111
kondrotoksik 111
lokal anestezik 111
tek doz 111
angiography 117
arteriovenous fistula 117
arthroscopy 117
popliteal artery 117
anjiyografi 117
arteriyovenöz fistül 117
artroskopi 117
popliteal arter 117
asetabulum 072
çıkık 072
femoroasetabuler 072
femur 072
kalça 072
sıkışma 072
acetabulum 072
dislocation 072
femoracetabular 072
hip 072
impingement 072
anterior cruciate ligament 113
cement 113
chondroblastoma 113
knee 113
ön çapraz bağ 113
çimento 113
kondroblastom 113
diz 113