Keyword Pages
alkaptonuric ochronosis 169
knee replacement arthroplasty 169
ochronosis. 169
alkaptonürik okronozis 169
diz replasmanı artroplastisi 169
okronozis. 169
bone microstructure 126
osteopenia 126
scanning electron microscopy 126
osteoporosis 126
transmission electron microscopy. 126
kemik mikromimarisi 126
osteopeni 126
taramalı elektron mikroskopisi 126
osteoporoz 126
transmisyon elektron mikroskopisi. 126
anterior cruciate ligament reconstruction 139
anterior cruciate ligament 139
arthroscopy 139
quadriceps muscle 139
tendon. 139
ö n ç apraz b ağ o narımı 139
ö n ç apraz b ağ 139
a rtroskopi 139
kuadriseps kası 139
bone tumor 182, 149
epithelioid hemangioendothelioma 182
metacarpal tumor. 182
kemik tümörü 182, 149
epiteloid hemajiyomaendoteliyom 182
metakarp tümörü. 182
knee prosthesis 178
locking plate 178
periprosthetic fracture. 178
diz protezi 178
kilitli plak 178
periprostetik kırık. 178
cement 163
femur intertrochanteric fracture 163
finite element analysis. 163
çimento 163
femur intertrokanterik kırık 163
sonlu element analizi. 163
complication 156
fracture fixation 156
internal 156
shoulder fracture 156
surgery. 156, 149
komplikasyon 156
kırık sabitlenmesi 156
omuz kırığı 156
cerrahi. 156, 149
demography 149
hand tumor 149
hand 149
radiography 149
demografi 149
el tümörü 149
el 149
radyografi 149
arthroplasty 173
ceramic 173
hip 173
replacement. 173
artroplasti 173
seramik 173
kalça 173
replasman. 173
flat foot 144
foot 144
postural balance 144
posture. 144
düztaban 144
ayak 144
postural denge 144
postur. 144