Keyword Pages
long-term outcomes 233
revision rates 233
unicompartmental knee arthroplasty. 233
uzun dönem sonuçlar 233
revizyon oranları 233
unikompartmental diz artroplastisi. 233
iliosacral screw fixation 252
mapping method 252
pelvic fracture 252
percutaneous fixation 252
sacroiliac joint. 252
iliyosakral vida sabitleme 252
haritalama yöntemi 252
pelvik kırığı 252
perkütanöz sabitleme 252
sakroiliyak eklem. 252
bone healing 267
motor cortex 267
somatosensory cortex 267
traumatic brain injury. 267
kemik iyileşmesi 267, 282
motor korteks 267
somatosensöriyel korteks 267
travmatik beyin yaralanması. 267
brucellosis 333
bursitis 333
subacromial 333
subdeltoid. 333
brusellozis 333
bursit 333
subakromiyal 333
brachial plexus 329
drug addict 329
hyper-abduction 329
injury 329
intensive care unit. 329
brakiyal pleksus 329
uyuşturucu bağımlısı 329
hiperabdüksiyon 329
hasar 329
yoğun bakım ünitesi. 329
achilles 325
alkaptonuria 325
ochronosis 325
rupture. 325
aşil 325
alkaptonüri 325
okronozis 325
rüptür. 325
epimedium 282
flavonoid 282
fracture healing 282
icariin 282
radical scavenging activity. 282
ikariin 282
radikal süpürücü aktivite. 282
canal-to-diaphysis r atio 296
f racture r isk 296
hip fracture 296
osteoporosis. 296
kanal-diyafiz oranı 296
kırık riski 296
kalça kırığı 296
osteoporoz. 296
lastography 275
m agnetic r esonance i maging 275
p atellar tendinopathy 275
point shear wave elastography 275
shear wave elastography. 275
elastografi 275
manyetik rezonans görüntüleme 275
patellar tendinopati 275
point share wave elastografi ve share wave elastografi. 275
cerebral palsy 217
single event multilevel surgery 217
spasticity. 217
serebral palsi 217
tek aşamada çok seviyeli cerrahi 217
spastisite. 217
achilles tendon 259
pentoxifylline 259
rabbit 259
tendon healing. 259
aşil tendonu 259
pentoksifilin 259
tavşan 259
tendon iyileşmesi. 259
dacron 201
mesenchymal stem cells 201
polytetrafluoroethylene 201
tigecycline 201
vascular graft infections. 201
dakron 201
mezenkimal kök hücreler 201
politetrafloroetilen 201
tigesiklin 201
vasküler greft enfeksiyonları. 201
exostosis 309
osteochondroma 309
talus. 309
egzositoz 309
osteokondrom 309
deformity 316
instability 316
osteotomy 316
patellar 316
pediatric 316
physeal arrest. 316
deformite 316
instabilite 316
osteotomi 316
pediatrik 316
fizis arresti. 316
double-row 193
knotless suture bridge 193
medial knotted suture bridge 193
rotator cuff repair 193
transosseous-equivalent repair. 193
çift sıra 193
düğümsüz dikiş köprüsü 193
medial düğümlü dikiş köprüsü 193
rotator manşet onarımı 193
transosseöz eşdeğeri onarım. 193
a rterial r ecovery 289
c luster o f d ifferentiation 3 4 289
c luster of differentiation 133 289
cluster of differentiation 309 289
endothelial progenitor cell. 289
arteriyel iyileşme 289
farklılaşma yığılım molekülleri 34 289
farklılaşma yığılım molekülleri 133 289
farklılaşma yığılım molekülleri 309 289
endotelyal progenitör hücre. 289
dult 246
i nternal f ixation 246
l ocked i ntramedullary n ail 246
plating 246
reduction 246
ulnar fracture. 246
erişkin 246
internal fiksasyon 246
kilitli intramedüller çivi 246
plaklama 246
redüksiyon 246
ulna kırığı. 246
arthroscopy 185
rotator cuff tear 185
shoulder 185
subscapularis. 185
artroskopi 185
rotator manşet yırtığı 185
omuz 185
subskapularis. 185
distal radius fracture 224
external fixator 224
volar locking plate. 224
distal radius kırığı 224
eksternal fiksatör 224
tedavi sonucu 224
volar kilitli plak. 224
flexor hallucis longus tendon 322
hallux saltans 322
posterior ankle endoscopy 322
trigger toe. 322
fleksör hallusis longus tendonu 322
halluks saltans 322
posteriyor ayak bileği endoskopisi 322
tetik ayak başparmağı. 322
bicortical screw 301
biomechanics 301
medial malleolar fracture 301
tension band. 301
bikortikal vida 301
biyomekanik 301
medial malleolar kırık 301
gergi bandı. 301
angle 241
hallux valgus 241
outcome scores 241
satisfaction. 241
açı 241
halluks valgus 241
sonuç skorları 241
memnuniyet. 241
carpal tunnel syndrome 212
carpal tunnel volume 212
endoscopic release 212
median nerve volume 212
transverse carpal ligament 212
volume expansion. 212
karpal tünel sendromu 212
karpal tünel hacmi 212
endoskopik gevşetme 212
median sinir hacmi 212
transvers karpal ligaman 212
hacim genişlemesi. 212