Keyword Pages
atypical fracture 054
titanium elastic nail 054
zoledronic acid. 054, 009
atipik kırık 054
titanyum elastik çivi 054
zoledronik asit. 054, 009
bone 051
intraosseous lipoma 051
simple bone cyst 051
tumoral lesions. 051
kemik 051
intraosseöz lipom 051
basit kemik kisti 051
tümoral lezyonlar. 051
closed fracture 016
fracture healing 016
rat 016
teicoplanin 016
tibia fracture. 016
kapalı kırık 016
kırık iyileşmesi 016, 009
sıçan 016
teikoplanin 016
tibia kırığı. 016
hemangioma 046
paraplegia 046
pregnancy 046
spine. 046
hemanjiom 046
parapleji 046
gebelik 046
omurga. 046
bone healing 009
osteoporosis 009
osteoporoz 009
anterior cruciate ligament 002
distal femoral cartilage 002
elastography 002
strain ratio 002
ultrasound. 002
ön çapraz bağ 002
distal femoral kıkırdak 002
elastografi 002
gerilim oranı 002
ultrason. 002
injection 029
intra-articular 029
pain 029
shoulder. 029
enjeksiyon 029
eklem içi 029
ağrı 029
omuz. 029
prophylaxis 034
questionnaire 034
total hip arthroplasty 034
total knee arthroplasty. 034
profilaksi 034
anket 034
total kalça artroplastisi 034
total diz artroplastisi. 034
complication 058
fracture 058
kirschner wire 058
migration. 058
komplikasyon 058
kırık 058
kirschner teli 058
yer değiştirme. 058
humeral fracture 041
nerve contusion 041
peripheral nerve injuries 041
radial neuropathy. 041
humerus kırığı 041
sinir ezilmesi 041
periferik sinir hasarları 041
radial nöropati. 041
pullout strength 022
terminal fixation 022
thoracolumbar surgery. 022
sıyrılma gücü 022
terminal tespit 022
torakolomber cerrahi. 022