Şevki KABAK1, Nihat EKİNCİ2, Mehmet HALICI1, Sinan KARAOĞLU1, Erdoğan UNUR3, Harun ÜLGER3

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dal
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Keywords: Median Sinir, Varyasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, kol seviyesinde median sinirin oluşum varyasyonlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Hastalar ve
Yöntem: Bu amaçla aksilla ve kol seviyesinde 30 kadavranın median sinirlerinin oluşumları, klasik diseksiyon yöntemi ile açılıp incelendi.
Bulgular: Median sinir varyasyonu 30 olgunun 7’sinde görüldü.Varyasyonlu median sinirler üç kökün birleşmesi ile oluşuyordu. Köklerden biri fasciculus medialis’ten, diğeri fasciculus lateralis’ten, bir diğeri ya doğrudan fasciculus lateralis’ten veya musculocutaneus sinir yoluyla fasciculus lateralis’ten geliyordu. Varyasyonlu yedi olgunun beşinde üçüncü kök distalde fasciculus lateralis’ten doğup burada median sinirle birleşiyordu. Diğer iki olguda üçüncü kök fasciculus lateralis’ten, ancak musculocutaneous sinirin oluşumundan sonra distalde, buradan gelen dallardan oluşarak median sinirle birleşiyordu.
Sonuç: Aksillar bölge ve kol seviyesinde yapılacak cerrahi müdahalelerde bu varyasyonların bilinmesi önem arzetmektedir.