Aysun ÖZDEMİR1, Hakan ÖZDEMİR2, Fırat GÜNGÖR3, A Turan AYDIN2

1Antalya Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Keywords: Kemik sintigrafisi, distal radius kırığı, triangüler fibrokartilaj kompleksi, artrografi.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) lezyonlarında kemik sintigrafisinin tanısal rolünü saptamak amaçlanmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Bu amaçla distal radius kırığı olan 15 hasta (yaş 28-87; 8’i erkek, 7’si kadın) çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların 9’unda artrografik olarak TFCC veya TFCC + interkarpal ligement (ICL) lezyonu olduğu gösterilmiştir. Kemik sintigrafisinin fraktürün erken döneminde pozitif olduğu iyi bilindiğinden, kemik sintigrafisi tüm hastalara son kontroller sırasında, fraktürden ortalama olarak 60 ay sonra (54-69 ay) yapılmıştır.
Bulgular: Kemik sintigrafisi artrografisi normal olan 6 hastanın tümünde normal (% 100) bulunmuştur. Artrografide TFCC veya TFCC + ICL lezyonu olan 9 hastanın 8’inde ise (%89) sintigrafide geç statik fazda radioulnar veya radiokarpal kompartmanda artmış aktivite tutulumu izlenmiştir. Bu vakalarda artmış aktivite tutulumundan, ligament veya kartilaj patolojisine bağlı gelişen erken dejeneratif değişikliklerin sorumlu olduğu düşünülmüştür.
Tartışma: Ligament veya kartilaj patolojisinden şüphe edilen hastalarda kemik sintigrafisinin yararlı olduğunu ve standart radyografiden sonra yapılması gerektiğini düşündük.