Volkan ÖZTUNA1, Altan YILDIZ2, M Metin ESKANDARİ1, Abtullah MİLCAN1, Fehmi KUYURTAR1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Keywords: Humerus, distal epifiz, ultrasonografi.

Abstract

Doğum sonrası sağ dirsekte şekil bozukluğu nedeniyle hastanemize getirilen 5 günlük bir bebeğin her iki üst ekstremitesinin iki yönlü radyografileri çekilerek ilk değerlendirmeleri yapıldı. Dirsek eklemi çıkığı ve humerus distal epifiz yaralanması ön tanıları ile her iki dirseğe ultrasonografi yapıldı. Humerus distal epifizi Salter-Harris tip I yaralanması tanısı konarak dirseğe genel anestezi altında kapalı redüksiyon uygulandı. Takiplerinin 12. ayında iyi bir remodelizasyon ve tam hareket açıklığı saptandı. Yenidoğan dönemindeki humerus distal epifiz yaralanmalarında yanlışlıkla dirsek çıkığı tanısı konarak zorlayıcı redüksiyon manevraları ve hatta açık redüksiyon denenebilmektedir. Oysa ultrasonografi ile değerlendirerek ayırıcı tanı yapmak ve basit bir kapalı redüksiyon ile hastaları takip etmek yeterli olacaktır.