Mustafa ÜRGÜDEN, Hakan ÖZDEMİR, A Merter ÖZENCİ, F Feyyaz AKYILDIZ, Erdoğan ALTINEL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Keywords: Artroskopi, Abrazyon, Kondromalazi.

Abstract

Amaç: Diz eklemindeki grade III-IV kondromalazinin, abrazyon ya da drilleme ile tedavisini değerlendirmek ve sonuçlara etki eden faktörleri belirlemek. Çalışma Planı: Kliniğimizde Ocak 1992- Mayıs 1997 tarihleri arasında artroskopik abrazyon yada drilleme uygulanan, 132 hastadan son kontrol muayeneleri yapılan 31 olgu retrospektif olarak Lysholm skalasına göre değerlendirilmiştir. Olguların 14’ü erkek, 17’si kadın olup, ortalama yaş 46.6 (19-70) olarak saptanmıştır.
Sonuçlar: Ortalama takip süresi 38.8(17-74) ay olarak belirlenmiştir. Olguların 7’sinde izole kıkırdak lezyonu, 24’ünde ise beraberinde ilave eklem içi patoloji saptanmıştır. Sonuçlar, Lysholm skalasına göre, 21 hasta (%67.7) mükemmel ve iyi, 10 hasta (%32.3) orta ve kötü olarak değerlendirilmiştir. Çıkarımlar: Sonuçları mükemmel ve iyi olan hastalarda, semptomların süresinin daha kısa olduğu ve daha sınırlı bir sahayı içerdiği belirlendi.