Füsun TORAMAN1, Hakan YAMAN2, Sibel TAŞRALI1

1Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Keywords: Q açısı, performans testleri, patellofemoral kuvvetler.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada; 15-16 yaş arası 36 kız öğrencinin patellofemoral açı (Q açısı) değişimlerinin alt ekstremite performansına etkisi araştırılmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Araştırmaya katılmak isteyen 36 kız öğrenci rasgele yöntemle seçilmiştir. Q açısı ölçümleri ayakta durma pozisyonunda, kuadriseps kası gevşek durumda ve gonyometre ile yapıldı. Bireyler sağ-sol bacak Q açısı değerlerine ve iki bacak arasındaki Q açısı farkına göre gruplandı. Margaria-Kalamen anaerobik güç testi (MK), 20 metre mekik koşusu testi (SR), 30 saniye dikey sıçrama (DS) ve statik dikey sıçrama (SDS) testleri uygulandı. Performans testleri 10 dakikalık ısınma dönemi sonrasında saat 9.00 da yapıldı.
Bulgular: Kızların yaş ortalaması 15,5 ± 0,51 yıl ve beden kütle indeksleri 19,9 ± 0,49 kg/m2‘ydi. Sağ bacaktaki Q açısı (13.4 ± 4,70), sol bacakta elde edilen (16,6 ± 5,87) değerden daha düşük bulundu. Her iki bacakta Q açısı 100’den daha düşük olan bireylerde MK test sonuçları daha yüksekti (p<0.05). Q açısı 11-190 arasında olanlarda, SR, DS, SDS test sonuçlarının daha iyi olduğu saptandı (p<0.05). Çıkarımlar: Her iki bacak arasındaki Q açısı farklılığına göre karşılaştırılan gruplar arasında performans testleri yönünden anlamlı fark yoktu. Bireysel yapısal anatomik farklılıklar sportif performansı etkileyebilir. Bu bağlamda, yapısal farklılıklar, denek sayısı arttırılarak ve sportif verimi etkileyen daha çok değişken kullanılarak değerlendirildiğinde, sportif verim ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilebilir.