Tahsin BEYZADEOĞLU1, Fatih PARMAKSIZOĞLU2, Halil BEKLER1, Yaman ÖZYURT3

1Özel Umut Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Özel Umut Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

Keywords: Dirsek, kırık, çıkık, aksiller brakial pleksüs bloğu.

Abstract

40 yaşında bayan hastanın, üç aylık eski sol dirsek medial kırıklı çıkığı ve tedavisi sunulmuştur. Çok nadir olan bu olguda; açık redüksiyon, kapitellumun kırık fragmanı ve deforme radius başının eksizyonunu takiben, kalıcı aksiller kateterizasyonla başlanan erken hareket ile iyi sonuç alınmıştır. Takip süresi 26 aydır.