Sinan Seber1, Hande Gökdemir2, Abdurrahman Özçelik1, İzge Günal3, Ruhi Aydın2, Nusret Köse1

1Department of Orthopedics, Eskişehir Osmangazi University Hospital, Eskişehir, Turkey
2Department of Civil Enginering, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
3Department of Orthopedics, Dokuz Eylül University Hospital, İzmir, Turkey

Keywords: Karpal bağlar, kuvvet aktarımı, instabilite, iki-boyutlu model, sonlu eleman.

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı dışardan uygulanan kuvvetlerle el-bilek kemikleri ve bağlar arasında iç kuvvetlerin dağılımını ve bu bağların el bilek bütünlüğündeki katkısını ortaya koymaktır . Hastalar ve yöntem: Sağlıklı bir gönüllüden elde edilen el bileği radiografileri bilgisayarda SAP 2000 programı kullanılarak kemikler, kıkırdak ve bağ modellendi. İlk aşamada toplam 143 Newton kompresyon yükü metakarpallere uygulandı ve el bileği ekleminde oluşan iç kuvvet dağılımı kayıt edildi. Daha sonra hem sağlam el bileğinde, hem de bağlar kesildikten sonra oluşan iç kuvvetler toplam 143 N germe yükü metakarpallerin uzun ekseni boyunca uygulandıktan sonra kayıt edildi.
Bulgular: Kompresyon çalışması önceki çalışmalarla uyumlu idi. Uygulanan kuvvetin %81’i radius boyunca dağıldı. Gerinim çalışmasında sağlam el bileğinde en yüksek gerinim yüklenmesi lunotrikuetral bağda görüldü. Sistemden bağlar tek ya da çift olarak uzaklaştırıldığında iç kuvvetlerin bağlarda farklı biçimlerde dağıldığı görüldü. Çıkarımlar: Bilgilerimize göre bu çalışma karpal bağlar arasında iç kuvvet dağılımını değerlendiren ilk araştırmadır. Bu bilgiler el bileği instabilitesinin biyomekanik patoanatomisini anlamaya katkı sağlayacaktır.