Ahmet Nadir Aydemir1, Metin Gönen2, Ali Çağdaş Yorukoğlu1, Mehmet Yücens1, Ahmet Fahir Demirkan1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Develi Hatice Muammer Kocatürk State Hospital, Kayseri, Turkey

Keywords: Kienböck, osteonekroz, pediküllü kemik flebi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada evre II Kienböck hastalığında pediküllü kemik flebi tedavisinin etkinliği klinik olarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2012 - Haziran 2016 tarihleri arasında pediküllü kemik flebi ile tedavi edilen 10 hasta (8 erkek, 2 kadın; ort. yaş 33.3 yıl; dağılım, 23-46 yıl) dahil edildi. Tüm hastalarda, radiusun dorsal yüzeyinden dördüncü ekstansör kompartman arter (EKA)’in pediküllü kemik flebi hazırlandı ve lunat kemiği üzerinde açılan bir pencereden yerleştirildi. Hastaların klinik sonuçları Mayo el bilek skoruna göre değerlendirildi.
Bulgular: Tüm hastalar cerrahi sonrasında günlük aktivitelerine geri dönebildi Profilaksi dışında debridmanı veya antibiyotik kullanımını gerektiren yüzeyel veya derin enfeksiyon gelişmedi. Hastaların hiçbirinde komplikasyon veya hastalığın progresyonu nedeniyle yeniden ameliyata gerek olmadı. Ortalama Mayo bilek skoru 81 (iyi) olarak ölçüldü.
Sonuç: Bu çalışmada, lunat kemiğin avasküler nekrozunun tedavisinde dördüncü EKA’nın pediküllü kemik flebi uygulamasının sonuçları etkili bulundu. Büyük ve homojen hasta gruplarını içeren ileri karşılaştırmalı ve uzun dönem takip çalışmaları gereklidir.