Osman Tecimel1, Ali Öçgüder1, Metin Doğan2, Mahmut Uğurlu2, Murat Bozkurt2, Sabri Ateşalp3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Keywords: Ayak deformitesi, İlizarov eksternal fiksatör, cerrahi tedavi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada karmaşık ayak deformitelerinin düzeltilmesinde İlizarov eksternal fiksatörünün sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2 000 i le E ylül 2 005 t arihleri arasında kliniğimizde karmaşık ayak deformitesi nedeniyle İlizarov eksternal fiksatörü uygulanan 25 hastanın (18 erkek, 7 kadın; ort. yaş 13.7 yıl; dağılım 5-24 yıl) 29 ayağı prospektif olarak değerlendirildi. Dört hastada iki taraflı ayak deformitesi vardı. Deformitelerin dağılımı şu şekildeydi: 29 ayakta arka ayak inversiyon (kalkaneovarus), 29 ayakta ön ayak ekin (cavus), 28 ayakta ön ayak adduksiyon, 27 ayakta ön ve arka ayak supinasyonu ve bir ayakta ön ve arka ayak pronasyonu vardı. Ortalama hastanede kalış süresi 9.4 hafta (dağılım, 6-18 hafta) idi. Yaşları 13-24 arası olan dokuz hastada osteotomi gereksinimi oldu. Altı hastada orta subtalar osteotomi uygulanırken, üç hastada subtalar osteotomi uygulandı. Üç hastada kesi yerindeki skar dokusunun çıkarılması ile gevşetme sağlandı. Ortalama takip süresi 48 ay (dağılım, 16-65 ay) idi.
Bulgular: Hastaların tedavi süresi ortalama 21.6 hafta (dağılım, 13-31 hafta) idi. Tüm hastalar tedaviden sonra daha iyi yürüdü. Paley kriterlerine göre, 27 ayak plantigrade (düz basma), iki ayak ise plantigrade olmayan (düz basamayan) olarak değerlendirildi. İki hastanın ağrısı vardı. Tedavinin başarı oranı %86.2 idi.
Sonuç: İlizarov yöntemi, karmaşık ayak deformitelerinin düzeltilmesinde, ayağın ve fiksatörün üç boyutlu özelliği sayesinde, etkili bir yaklaşım olarak görülmektedir.