Özal Özcan1, Hakan Boya2, Ali Ateş1, Fırat Doğruöz1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Zübeyde Hanım Application and Research Center, İzmir, Turkey

Keywords: Diz protezi; kilitli plak; periprostetik kırık.

Abstract

Total diz artroplastisi sonrası periprostetik suprakondiler femur kırıkları nadir görülmekle birlikte, hekimler için zor bir durumdur. Bu yazıda, iki taraflı periprostetik suprakondiler femur k ırığı olan ve k ilitli plakla tedavi e dilen 74 yaşında bir k adın olgu s unuldu. H astada s ol diz 6° rezidüel varus deformitesi ile beraber iki dizde de hareket genişliği 0-110° aralığında olacak şekilde kemik kaynaması ile iyileşti. İki yıllık takibinde fonksiyonel sonuçlar m ükemmeldi. S eçilmiş h astalarda t otal d iz artroplastisi sonrası periprostetik suprakondiler femur kırıklarında açık redüksiyon ve kilitli plak uygulaması etkili bir tedavi yöntemidir. Ameliyat esnasında ayarlama yapılırken kazara femur ön kortekste çentik oluşursa, femoral komponentin intramedüller stemle birlikte kullanılması distal femurdaki kemiğe destek sağlar.