Orkun Gül1, O. Şahap Atik1, Deniz Erdoğan2, Güleser Göktaş2, Çiğdem Elmas2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Kemik mikromimarisi; osteopeni; taramalı elektron mikroskopisi; osteoporoz; transmisyon elektron mikroskopisi.

Abstract

Amaç: Daha önce “ışık mikroskopi çalışması” ile elde edilen “Femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda kemik mikromimarisi benzerdir” bulgusunu ki, önemli ve yenidir, teyit etmek amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Düşük enerjili travma sonrası femur proksimal uç kırığı nedeniyle başvuran 14 hasta (5 erkek, 9 kadın) çalışmaya alındı (ışık mikroskopi çalışmasına katılan hastalar). Hastalar kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümlerine göre osteopenik (n=7, ort. yaş 69 yıl; dağılım 63-74 yıl) ve osteoporotik (n=7, ort. yaş 74.1 yıl; dağılım 67-78 yıl) olarak iki gruba ayrıldı. Parsiyel kalça artroplastisi sırasında endoprotez uygulanan hastalardan kortikal ve trabeküler kemik örnekleri alındı ve alınan bu örnekler, daha gelişmiş ve yüksek çözünürlüklü transmisyon ve taramalı elektron mikroskopisiyle incelendi.
Bulgular: Ortalama kortikal kemik kalınlığı osteopenik grupta 3622.14 mm; osteoporotik grupta ise 2323.14 mm idi (p<0.005). Transmisyon elektron mikroskopisi ve taramalı elektron mikroskopisi değerlendirmesinde her iki grupta da benzer bulgular saptandı.
Sonuç: Gruplar arasında kortikal kalınlık açısından anlamlı farklılık bulunmuş olsa da, transmisyon ve taramalı elektron mikroskopisi, daha önceki ışık mikroskopi çalışmasında olduğu gibi, kemik mikromimarisi düşük enerjili femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda benzer özellikler taşıdığını teyit etmiştir.