Ramadan Özmanevra, Ortaç Güran, Vasfi Karatosun, İzge Günal

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Keywords: Alkaptonürik okronozis; diz replasmanı artroplastisi; okronozis.

Abstract

Alkaptonüri, homogentisat 1.2 dioksigenaz enzimi aktivitesindeki eksikliğe bağlı gelişen otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Klinik tabloda kıkırdak başta olmak üzere tüm bağ dokusunda biriken okronotik pigment birikimi görülür. Periferik anormalliğin en sık görüldüğü yer diz eklemidir. Günümüzde alkaptonürik okronozisin kesin bir tedavisi yoktur. Bu yazıda, aynı seansta iki taraflı çimentolu total diz artroplastisi uygulanan 69 yaşında bir erkek olgu sunuldu. İki yıllık takip sonuçları tatmin ediciydi. Kritik literatür incelemesinde bu tür olgularda standart bir yaklaşıma rastlanmadı.