Anıl Uzun1, Alp Akman2, A. Fahir Demirkan2, Semih Akkaya2, Gamze Doğu3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Akşehir State Hospital, Konya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department of Medical Oncology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

Keywords: Hayvan modeli; kalsiyum-fosfat çimento; kollajen membran; metotreksat; yumuşak doku iyileşmesi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada metotreksat (MTX) içeren kalsiyumfosfat çimentosu (KFÇ) etrafına kollajen membran (membran) sarımının yumuşak doku iyileşmesindeki yan etkileri azaltıp azaltmadığı değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Otuz altı sıçan femurunda kemik defekti oluşturuldu ve sadece KFÇ, etrafı membranla sarılmış KFÇ, %2 MTX içeren KFÇ, etrafı membranla sarılmış ve %2 MTX içeren KFÇ, %5 MTX içeren KFÇ, etrafı membranla sarılmış ve %5 MTX içeren KFÇ şeklinde altı grupta tedavi uygulandı.
Bulgular: Histolojik incelemelerde bağ dokusunda etrafı membranla sarılmış %5 MTX içeren grupta, membran içermeyen %5 MTX’li gruba göre istatistiksel anlamlı şekilde daha iyi bağ doku iyileşmesi görüldü (p=0.04). Diğer gruplarda buna rastlanmadı.
Sonuç: Metotreksat içeren KFÇ’nin etrafının membran ile sarılmasının, MTX’in hücresel çoğalma üzerinde, özellikle yüksek konsantrasyonlardaki yan etkilerini azaltır. Membran sarımı, antineoplastik ajanların daha yüksek konsantrasyonlarda verilmesini sağlayarak, daha etkili tedavi verilmesini sağlayabilecektir.