İlker Karahasanoğlu, Osman Yoloğlu, Servet Kerimoğlu, Ahmet Uğur Turhan

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Keywords: Diz eklemi; ligamentum patellar; kuadriseps kası; tendon yaralanmaları.

Abstract

İhmal edilmiş patellar ve kuadriseps tendon yırtığı nadir bir yaralanmadır fakat aynı taraflı aynı anda olan patellar ve kuadriseps tendon rüptürü bizim bilgimize göre literatürde açıklanmamıştır. Bu yazıda, ihmal edilmiş aynı taraflı patellar ve kuadriseps tendon rüptürleri olan ve peroneus longus tendon otogrefti ile tedavi edilen 40 yaşında sağlıklı bir erkek hasta sunuldu. Kliniğimize başvurmadan önce hasta patella kırığı nedeniyle bazı konservatif ve cerrahi tedaviler görmüştü. Peroneus longus otogrefti ve interferens çivileri kullanarak uyguladığımız tedavinin sonrasında, hasta altı hafta silindirik alçı ile immobilize edildi. Fleksiyon egzersizlerine ve tam yükle bastırmaya alçının çıkarılmasından sonra başlandı. Ameliyat sonrası ikinci yılda hastanın herhangi bir yakınması yoktu. Hasta ihmal edilmiş bir olguydu. Cerrahi tamir ve erken rehabilitasyon tatmin edici bir sonuca ulaşmamızı sağladı.