İsmail Demirkale1, Federico De Iure2, Silvia Terzi3, Alessandro Gasbarrini3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Ospedale Maggiore, Bologna, Italy
3Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy

Keywords: Hemanjiom; parapleji; gebelik; omurga.

Abstract

Gebe kadınlarda semptomatik hemanjiomların tedavi tipi ve zamanlaması fetüsün yaşaması ve nörolojik düzelmedeki tartışmalar nedeniyle zordur. Bu yazıda, T1 seviyesinde komplike olmuş hemanjioması ve gebeliğinin 23. haftasında olan 40 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Fizik muayenede inkomplet spastik parapleji görüldü. Hasta, çocuğun ölüm riski nedeniyle hiçbir ameliyatı kabul etmedi. Hastada kortikoid tedavisine başlandı ve daha fazla ağırlık taşımasına izin verilmedi. Gebeliğin 28. haftasında hastanın sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi; takiben selektif arteriyel embolizasyon, dekompresyon, fiksasyon ve radyoterapi uygulandı. İki yıllık takibinde hasta herhangi bir lokal nüks olmaksızın ve tam nörolojik iyileşme ile ağrısızdı. Annenin spinal kord fonksiyonlarını bozmadan çocuğun hayatını kurtarmak için multidisipliner bir yaklaşım şarttır.