Kadir Ertem1, Zeynep Maraş Özdemir2, Gökay Görmeli1, Muhammed Köroğlu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
2Department of Radiology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey

Keywords: Kalsifikasyon; tendon yaralanmaları; tenosinovitler.

Abstract

Bu yazıda daha önce literatürde bildirilmemiş, kalsifiye ekstansör karpi radialis tendon grubuna bağlı gelişen, ekstansör pollisis longus tendonunun spontan kopması olgusu sunuldu. Altmış sekiz yaşında erkek hastada ekstansör indisis proprius tendon transferi yapılarak ameliyattan iki ay sonra yeterli başparmak ekstansiyonu elde edildi. Kalsifiye ekstansör karpi radialis tendon grubunun olası bir ekstansör pollisis longus tendonu yıpranma kopması bakımından yüksek risk oluşturduğu görülmektedir.