Keyword Pages
antitubercular agents/therapeutic use 151
bursitis 151
debridement 151
femur/pathology/radiography 151
hip joint 151
magnetic resonance imaging 151
tuberculosis 151
osteoarticular/therapy. 151
antitüberküler ilaç 151
bursit 151
debridman 151
femur/ patoloji/radyografi 151
kalça eklemi 151
manyetik rezonans görüntüleme 151
tüberküloz 151
osteoartiküler/tedavi. 151
activities of daily living 123
arthroplasty 123, 144, 158
replacement 123, 144
hip/methods/rehabilitation 123
early ambulation 123
hip prosthesis 123, 144
prosthesis design 123
rehabilitation/methods. 123
günlük yaşam aktivitesi 123
artroplasti 123, 144, 158
replasman 123, 144
kalça/yöntem/rehabilitasyon 123
erken ambulasyon 123
kalça protezi 123, 144
protez tasarımı 123
rehabilitasyon/yöntem. 123
ankle injuries/classification/surgery 137
bone screws 137
fracture fixation 137, 115
internal/methods. 137
ayak bileği yaralanması/sınıflandırma/cerrahi 137
kemik vidası 137
kırık fiksasyonu/internal/yöntem. 137
hip 144
femur head necrosis/ chemically induced 144
glucocorticoids/adverse effects 144
heart transplantation 144
osteonecrosis. 144
kalça 144
femur başı nekrozu/kimyasal yolla oluşan 144
glukokortikoid/yan etki 144
kalp transplantasyonu 144
osteonekroz. 144
bone density 128
densitometry 128
x-ray/methods 128
femur neck 128
hip fractures/physiopathology 128
models 128
theoretical 128
osteoporosis 128
risk factors. 128
kemik yoğunluğu 128
dansitometri 128
x-ışını/ yöntem 128
femur boynu 128
kalça kırığı/fizyopatoloji 128
teorik model 128
osteoporoz 128
risk faktörü. 128
replacement/methods 158
surgical procedures 158
minimally invasive 158
treatment outcome. 158
replasman/yöntem 158
minimal invaziv cerrahi 158
tedavi sonucu. 158
carpal bones/surgery 155
external fixators 155
lunate bone 155
joint instability 155
wrist injuries/surgery. 155
karpal kemikler/cerrahi 155
eksternal fiksatör 155
lunat kemiği 155
eklem instabilitesi 155
el bileği yaralanması/cerrahi. 155
bone nails 115
femoral fractures/surgery/radiography 115
intramedullary. 115
kemik çivisi 115
femur kırığı/cerrahi/radyografi 115
kırık fiksasyonu 115
intramedüller. 115