K ERLER, M KÖMÜRCÜ, B DEMİRALP, M BAŞBOZKURT, E GÜR

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Etlik-Ankara

Keywords: Dirsek Protezi, Dirsek Bölgesi Parçalı Kırıkları.

Abstract

Bu çalışmada kliniğimizde 1994-1998 yılları arasında ateşli silah yaralanmasına bağlı dirsek bölgesi parçalı kırığı gelişen ve total dirsek protezi uygulanan 7 hastanın erken dönem sonuçlarını inceledik. Hastalardan altısına menteşeli, bir tanesine de menteşesiz tip protez uyguladık. Protez uyguladığımız hastaların beşinde ek sinir patolojisi mevcuttu. Bu hastalardan üçüne erken dönemde, birine ileri dönemde sinir tamiri yapıldı; bir vakaya da sinir tamiri ile beraber tendon transferi uygulandı. Ortalama 25 ay takipde 2 olguda gevşeme, 1 olguda enfeksiyon görüldü. Çıkık ya da kırık izlenmedi.