Davut KESKİN, Naci EZİRMİK, Orhan KARSAN, Selahattin DEMİRCİOĞLU

Atatürk Üniversitesi Tıp Fak Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Gelişimsel Kalça Çıkığı, Asetabular Anteversiyon, Asetabular İndeks.

Abstract

Amaç: Gelişimsel kalça çıkığında (GKÇ) en önemli iki patoloji asetabulumun normalden daha öne ve dışa dönük olmasıdır. Çalışmamızda GKÇ’nın cerrahi tedavisinde kullanılan pelvik osteotomilerden biri olan Salter Innominate Osteotomisi’nin (SIO) bu deformiteleri ne oranda düzelttiği araştırıldı. Hastalar ve
Yöntem: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda 1998-2000 yılları arasında SIO yapılan ve yaşları 1.5-6 (ortalama 3) yıl olan 30 GKÇ’lı çocuğun 40 kalçasının ameliyattan önce ve sonra asetabular anteversiyon (AA) ve asetabular index (Aİ) açıları incelendi. AA kalça ekleminde Y kıkırdakları seviyesinden çekilen bilgisayarlı tomografi, Aİ ise direkt ön arka pelvis radyografileri üzerinde ölçüldü. 26’sı (%86.7) kız, 4’ü (%13.3) erkek olan olguların 13’ü (%43.3) sağ, 7’si (%23.3) sol, 10’u (%33.4) bilateral GKÇ’dır.
Sonuçlar: Ameliyattan önce Aİ 30°-45° (ortalama 37.4°), AA 12.8°-23.9° (ortalama 17°)’dir. Ameliyattan sonra ise Aİ 15°-25° (ortalama 22°), AA 8.4°-17° (ortalama 12.5°) olarak belirlenmiştir. Aİ’de en düşük 5° en yüksek 27° (ortalama 15.4°), AA’da ise 3.1°-7° arasında (ortalama 4.5°) azalma gözlenmiştir.
Tartışma: Bu çalışmanın sonucunda Aİ’in 40°’nin üzerinde olduğu kalçalarda SIO’nin yetersiz kalacağı ve kullanılmaması gerektiği, SIO’nin AA üzerindeki azaltıcı etkisinden dolayı AA ve Femoral anteversiyon (FA) değerlerinin önceden bilgisayarlı tomografi ile tesbit edilmesi ve asetabulumun retrovert olduğu olgularda bu osteotominin kullanılmaması gerektiği kanaatine varılmıştır.