Servet TUNAY, Mahmut KÖMÜRCÜ, Kaan ERLER, Cemil YILDIZ, Sabri ATEŞALP, Mustafa BAŞBOZKURT

GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Trokar Biyopsisi, İğne Aspirasyon Biyopsisi, Kemik Tümörleri.

Abstract

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde tanının konulması, tedavinin planlanması açısından önemlidir. Klinik, radyolojik ve histolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Histolojik olarak tümörün tanısı en önemli aşamadır. Bu amaçla sunulan tümörlü dokudan örnek almak için açık biyopsi uygulaması yanında, kapalı biyopsi yöntemleri de kullanılmış, uygulama kolaylığı ve komplikasyon oranının az olması nedeni ile günümüzde tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada trokar ince iğne aspirasyonu yapılan 100 hastanın 8 (%8)?inde, iğne aspirasyonu yapılan 66 hastanın yalnızca 17 (%25.8)?sinde sonuç alınamamıştır. Buna göre trokar ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin kemik tümörlerinin tanısında kullanılabileceği sonucuna vardık.