Evren ERDEM, Mahmut KÖMÜRCÜ, Cemil YILDIZ, A Sabri ATEŞALP

GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Syme Amputasyonu, Ayak Bileği, Topuk Flebi.

Abstract

Syme amputasyonu vücut ağırlığının güdük distalinden taşıtılabildiği ayak bileği dezartikülasyonudur. Bunu sağlayabilmek için yumuşak dokudan zengin posterior topuk flebi güdük ucunda yastık gibi kullanılır. Yazımızda posterior topuk flebi kullanılmadan gerçekleştirilen ancak güdük distalinden yükü sorunsuz olarak taşıyan protezli bir olguyu sunduk. Kaynak bilgiler ve G.A.T.A. Ortopedi ve Travmatoloji A.D.’nın deneyimleri ışığında; sorunlu topuk flebi nedeniyle klasik Syme amputasyonu uygulanamayacak olgularda, ancak anterior cilt flebi ile gerçekleştirilebilen ayak bileği dezartikülasyonlar ının diz altı amputasyonlara tercih edilebileceği sonucuna vardık.