Hasan Hüseyin Bozkurt1, O. Şahap Atik Atik2, M. Ali Tokgöz1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

Keywords: Farkındalık; osteoporoz; osteoporotik kırık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, düşük enerjili distal radius veya vertebra kırıklarının kalça kırığı için işaret olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Kliniğimizde Şubat 2013 - Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 142 hastaya kalça kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. Hastalar kalça kırığı öncesi düşük enerjili kırıklara sahipti ve kalça kırığı gelişmeden önce osteoporoz için medikal tedavi alanlar da vardı almayanlar da.
Bulgular: Yüz kırk iki hastanın 32’sinde distal radius, humerus boynu, ayak bileği, vertebra kırıkları ve 15’inde ikinci kalça kırığı vardı. Hastaların kalça kırığı öncesi en sık distal radius ve omur kırığı olduğu belirlendi. Daha önce kırığı olan toplam 47 hastanın %58’inde osteoporoz tedavisini ihmal ettikleri belirlendi.
Sonuç: Distal radius ve vertebra kırıkları, potansiyel kalça kırığı için işarettir. Bu kırıklar ile yüz yüze gelen hekimler, özellikle ortopedi uzmanları, osteoporoz açısından dikkatli olmalıdırlar.