Tunç Cevat ÖĞÜN, Recep MEMİK, Mustafa YEL, Abdullah ŞARLAK

Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Konya

Keywords: Femur Boyun kırığı, Bilateral, Renal osteodistrofi.

Abstract

Renal osteodistrofiye sekonder gelişen femur boyun kırığı nadir olarak görülür. Bilateral olması ise daha nadirdir. Bu sebeple, tedavisi de tartışmalıdır. Biz, burada kronik böbrek yetmezliğine sekonder ortaya çıkan iki bilateral femur boyun kırığı olgusu bildirdik. Renal osteodistrofiye bağlı patolojik kırık sebeplerini gözden geçirerek, uyguladığımız tedavi şeklini literatür ışığında tartıştık.