A Şükrü SOLAK1, Temel OĞUZ1, Bülent BEKTAŞER1, Cem ADABAĞ2

1Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmtoloji Kliniği

Keywords: Kalça Kırığı, Endoprotezler.

Abstract

Giriş: Yapılmış bazı çalışmalarda yaşlı hastalarda femur boynu kırıklarında bipolar protezlerin unipolar protezlere belirgin bir üstünlüklerinin olmadığı öne sürülmüştü. Bu çalışmada iki tip unipolar kalça protezinin yaşlı hastalarda birbirlerine üstünlüklerinin olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve
Yöntem: Retrospektif olarak 1996 ve 1998 yılları arasında intrakapsüler kalça kırığı nedeniyle Thompson veya Protek tipi endoprotez kullanılan 75 yaş ve üzeri 40 hastanın tedavi sonuçları incelendi. Hastalar, radyolojik bulguların yanısıra kırık öncesi durumlarına, ameliyattan memnun olup olmadıklarına ve komplikasyonlarına göre değerlendirildiler.
Bulgular: Hastaların ortalama izlem süreleri Thompson grubu için ortalama 37.9 ay, Protek grubu içinse ortalam 38.5 aydır. Postoperatif erken ve geç dönem komplikasyonları açısında bir fark saptanamazken, Harris skorları açısından da iki grup arasında belirgin bir fark yoktur (Thompson grubu ortalama 69, Protek grubu ortalama 71).
Sonuç: Yaşlı yaşam beklentisi az olan hastalarda eski dizaynına rağmen Thompson tipi endoprotezler daha düşük maliyetleriyle hala etkin bir şekilde kullanılabilirler.