Ayşe LİVANELİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Keywords: Serebral Paralizi, Spastisite, İnhibitör Ortez.

Abstract

Giriş: H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Serebral Paralizi Ünitesine tanısı konarak başvuran ve plantar fleksör spastisitesi olan serebral paralizili çocuklara inhibitör Ankle Foot Ortez (AFO) yapılmıştır. AFO?in kullanımı süresince ve ortez kullanımına ara verildikten sonra spastisite üzerine etkileri araştırılmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Bu çalışmada spastik diplejik 11 serebral paralizili (SP) çocuğun her iki alt ekstremitesine toplam 22 inhibitör ortez uygulaması yapılmıştır. Olguların yaş ortalaması 6.90 yıl (3-12)dır. Olgular inhibitör ortezi 4 hafta süreyle günde en az 6-8 saat süreyle kullanmışlardır. Ortezin spastik plantar fleksör kaslar üzerine etkisi, ayak bileği dorsi fleksiyon hareketinin pasif gonyometrik ölçümü ve Modifiye Asworth Skalası kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçümler ortez uygulamasından önce, ortez uygulaması sırasında ve ortez kullanımına ara verilen sürede her hafta tekrarlanmıştır.
Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre ortez kullanımı süresince spastisitede anlamlı bir azalma olduğu (p<0.05), ortez kullanımına ara verilen 4 hafta süresince spastisitenin uygulama öncesi değerlere dönme eğiliminde olmakla birlikte ortez ile sağlanan gelişmenin kısmen korunduğu görülmüştür (p<0.05).
Tartışma: SP?li Çocuklarda spastisitenin inhibisyonu amacıyla inhibitör AFO kullanımının nörogelişimsel tedavi yaklaşımını destekleyici bir yöntem olduğu düşünülmektedir.