Avni DAYICAN, Cenk ÖZTÜRK, Süleyman PORTAKAL, Güray ÖZKAN, Asım CILIZ, Bülent ÖZKURT

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Keywords: Anterior Akromioplasti, Omuz Sıkışma.

Abstract

Anterior akromioplasti uygulanan omuz sıkışma sendromlu hastaların sonuçları Sunuş: Rotator kılıf tendiniti ile birlikte subakromial sıkışma sendromu, ortopedik cerrahlar arasında en sık karşılaşılan sorunlardandır. Sıkışma, çeşitli nedenlerden dolayı oluşur. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ortopedi kliniğinde, omuz sıkışma sendromu nedeni ile, cerrahi tedavi uygulanan 27 hastanın takipleri 1995 ? 2000 yılları arasında yapılmıştır. Yaşları 31 ile 66 arasında değişen 27 hasta, 9 ile 60 ay arasında takip edilmiştir. Hastalar ve
Yöntem: Ocak 1995 ? Mart 2000 tarihleri arasında, 27 hastaya anterior akromioplasti uygulandı. Sonuçlar Constant skoruna göre değerlendirildi.
Sonuçlar: Neer sınıflamasına göre, olguların 10?u stage II, 17?si stage III idi. Yirmibeş (%92.5) hastada, iyi ve mükemmel sonuç, iki (%7.5) hastada kötü sonuç alındı.
Tartışma: Neer anterior akromioplastisi, omuz sıkışma sendromlu hastalarda sıklıkla uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Özellikle, konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda, tekniğe bağlı kalınması şartı ile başarılı sonuçlar alınabildiği literatürde yer almaktadır. Biz, omuz sıkışma sendromlu 27 hastaya uyguladığımız, Neer anterior akromioplasti sonucunda tatminkar sonuçlar elde ettik.