Mehmet Rüştü MİDİLLİOĞLU, Şahin TUĞRUL

TC Ziraat Bankası Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji

Keywords: Ön Çapraz Bağ, Kist, Artroskopi, MRG.

Abstract

Oldukça nadir rastlanan ön çapraz bağ kistli bir olgunun semptom, bulgu ve tedavisini incelemek. 27 yaşında bayan hasta 6 aydır sol dizde uzun süre ayakta durduğunda ve çömeldiğinde ağrı şikayeti ile başvurdu. Travma öyküsü yoktu. Sol dizin aktif ve pasif fleksiyonunda dizin arkasında ağrı dışında herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Direkt grafiler ve MRG incelemeleri yapıldı. Direkt grafilerde anormallik saptanmadı. MRG da çeşitli kesitlerde ön çapraz bağ üzerinde kist tespit edildi. Diğer tüm anatomik yapılar normaldi. Artroskopik debridman ve artroskopi eşliğinde iğne aspirasyonu ile kist eksize edildi. Patolojik incelemede basit kist saptandı. Hastanın semptomları düzeldi. Ön çapraz bağ kisti tanısında MRG çok önemli ve en büyük yeri tutmaktadır, tedavi ise artroskopik olarak yapılmalıdır.