Nilgün BEK, Banu KÜRKLÜ

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortez ve Biomekanik Ünitesi

Keywords: Halluks Valgus, Ortezler, Egzersiz.

Abstract

Giriş: Çalışmamız, I. metatarsın adduksiyonuyla birlikte, metatarsofalangeal eklemden itibaren başparmağın abduksiyonu ve rotasyonuyla karakterize, fleksible halluks valgusta kullanılan 3 farklı konservatif tedavi yöntemini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortez ve Biomekanik Ünitesi?ne ortez istemiyle başvuran 45 halluks valguslu olgu, homojen olarak 3 gruba ayrılarak, gece ateli, parmak makarası ve mobilizasyon egzersizi kullanımına ilişkin sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların ağrı ve halluks valgusa ilişkin klinik durumları Visual Analog Skalası ve Halluks Valgus İndeksi ile, uygulama öncesinde ve üç ay sonrasında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Uygulama öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırmaları, parmak makarası kullanımının ağrı ve deformite şiddetinin azaltılmasında etkisiz kaldığını, gece ateli ile ağrının bir miktar azaltılmakla birlikte deformite şiddetinin azalmadığı ancak derecesinin korunduğunu göstermektedir. Egzersiz uygulayan grupta ise ağrı ve deformite şiddetinde anlamlı azalma saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Halluks valgus tedavisinde ortezlerin, deformite şiddetinin kontrol altına alınmasında tek başına kullanıldığında egzersiz kadar etkili olmadığı görülmüştür.