Nuretin HEYBELİ1, Tahir ÖĞÜT2

02University of Istanbul, Cerrahpaşa Medical Faculty, Orthopaedics and Traumatology Dept,
Istanbul, Turkey
1Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Orthopaedics and Traumatology Dept, Isparta, Turkey

Keywords: Soft Cast, Fonksiyonel İmmobilizasyon, Ayak Bileği, Ligaman Yaralanmaları, Sprain.

Abstract

Bu çalışmanın amacı halen tedavisinde fikir birliği sağlanamamış sık görülen yaralanmalardan olan ayakbileği ligaman lezyonlarının (lateral ligaman sprain) konservatif tedavisinde immobilizasyonun ayak bileği hareket açıklığına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, ayak bileği lateral ligaman yaralanmasıyla başvuran olgular iki gruba ayrılarak, birinci gruba fonksiyonel immobilizasyon amaçlı Soft Cast® bandajı ve diğer gruba ise semisentetik yada alçı materyalinden konvansiyonel diz altı yürüme alçısı uygulandı. Grup 1, ortalama yaşı 34 olan 16 erkek ve dört kadın hastadan oluşur iken Grup 2’de ortalama yaşı 33 olan 15 erkek ve beş kadın hasta bulunmaktaydı ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da immobilizasyon süresi olan üç haftanın sonunda goniometreyle ayak bileği hareket açıklığı ölçüldü. Fonksiyonel immobilizasyon uygulanan konvansiyonel olgularla karşılaştırıldığında, plantar fleksiyon için 32 dereceye 25 derece, dorsal fleksiyon için 11 dereceye sekiz derece ve toplam ayak bileği hareket açıklığı için 44 dereceye 33 derece olmak üzere anlamlı olarak daha iyi hareket açıklığı sonuçları gösterdiler. Sonuç olarak, ayak bileği ligaman lezyonlarının tedavisinde stabilite yönünden etkinliğini daha önceki çalışmalarda kanıtlamış olan Soft Cast® bandajı, tedavi sonrasında ayak bileği hareketlerindeki üstünlüğüyle de güvenli ve yararlı bir teknik olarak görünmektedir.