Mehmet Fırat YAĞMURLU1, Hasan Hilmi MURATLI1, Cem Nuri AKTEKİN2, Levent ÇELEBİ2, Ali BİÇİMOĞLU1, Abdullah Yalçın TABAK2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Keywords: Tibia Kırığı, İntramedüller Çivileme.

Abstract

Giriş:Açık ve kapalı tibia cisim kırıklarında uygulanan oymasız kilitli intramedüller çivileme ameliyatının sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Hastalar ve
Yöntem: Tibia cisim kırığı tanısı ile oymasız kilitli intramedüller çivileme uygulanan 94 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. 56 kapalı, 38 açık kırıktan oluşan bu seride ameliyat sonrası ortalama takip süresi 26 (9-57) aydır. Açık kırıklara akut evrede intramedüller çivileme uygulanmış olup bu kırıkların 19’u (%50) Gustilo’ya göre Tip 1, 13’ü (%34.2) Tip 2, 6’sı (%15.8) Tip 3 açık kırıktı. 86 (%91,5) hastada statik, 8 (%8.5) hastada dinamik kilitleme uygulanmıştır. Takip sonuçları Johner ve Wrush kriterlerine göre değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak gruplar Ki kare testi ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İstatistiksel olarak yapılan analizde Johner ve Wrush kriterlerine göre açık ve kapalı kırıklar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.(p>0.05) Kapalı kırıklar ortalama 14.6 (9-36), açık kırıklar ise 17.8 (11-40) haftada kaynamıştır. Her 2 grupta da kaynamama gözlenmemiştir. Her 2 grupta da osteomiyelit düzeyinde enfeksiyon gözlenmemiştir.
Tartışma: Tip1 ve Tip 2 açık kırıklarda akut evrede kapalı tibia cisim kırıklarında olduğu gibi oymasız kilitli intramedüller çivilemenin kullanılabileceğini düşünmekteyiz.