Mehmet Taner ÖZDEMİR, Kaan ERLER, Tuna Ferit HİDAYETOĞLU, Hülya BÖLÜKOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: İllüstrasyon, Ortopedi.

Abstract

İllüstrasyon, tıp bilimi içinde başlangıcından bugüne dek etkin olarak yer almakta olan bir sanat dalıdır. Başta eğitim ve bilimsel amaçlar olmak üzere birçok alanda illüstrasyonu etkin olarak kullanmak, günümüz tıp biliminde artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Tıp eğitiminin görsel materyallerden faydalanmadığı hiçbir safhasının olmadığı göz önüne alınırsa, kaliteli bir eğitimin bir parçası da yeterli bilimsel düzeye sahip tıbbi illüstrasyondur. Modern ortopedik cerrahi vücudumuzda geniş bir cerrahi alanla ilgilenmekte, kompleks cerrahi teknikler uygulamakta ve ileri görüntüleme teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Bu nedenlerle tıbbi illüstrasyonun ortopedideki kullanımı diğer branşlara göre daha kompleks ve daha önemlidir. Tıbbi illüstrasyonun etkili şekilde kullanımı her türlü yazılı ve görsel faaliyetlere güçlü ve kalıcı bir etki katmaktadır.Bu tıbbi sanatın temel kavramlarının ortaya konması ve ülkemizdeki durumunun irdelenerek bilimsel platforma taşınması geç kalmış bir gerekliliktir. Tıbbi ve sanatsal çevrelerin konuya ilgisinin uyanması her iki branş içinde faydalı olacak bir işbirliği ile sonuçlanacaktır. Amacımız tıbbi illüstrasyonun ortopedide kullanımı hakkında genel bilgileri aktarmak, cerrah ve illüstratör arasındaki etkileşimin ana hatlarını ortaya koymaktır.