Cem Zeki ESENYEL, Rıdvan YEŞİLTEPE, Murat BÜLBÜL, Ayhan Nedim KARA

Sosyal Sigortalar Kurumu Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Total kalça protezi, dislokasyon.

Abstract

Amaç: Total kalça protezi sonrası erken postoperatif dislokasyon gelişmiş hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Posterior yaklaşımla total kalça protezi uyguladığımız 83 hastadan erken postoperatif dislokasyon gelişen 8 hasta temel alınarak bu komplikasyonun özellikleri gözden geçirildi. Bu sekiz vakanın üçü erkek ve beşi kadın idi. Ortalama yaş 52 (en küçük 33, en büyük 63) idi. Kullanılan başın çapı tüm vakalarda 28 mm idi. Bir vakada gecikmiş femur boyun kırığı, 4 vakada primer koksartroz ve 1 vakada da displastik kalça zemininde gelişen koksartroz nedeni ile protez uygulanmıştı. Dört hastaya çimentolu, diğer 4 hastaya da çimentosuz protez uygulanmıştı. Sonuçlar Charnley’in modifiye ettiği Merle d’Aubigne ve Postel kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Dislokasyonlar ameliyattan sonraki 2 ila 22. günler arasında oluştu. Oluşan dislokasyonların hepsi posterior çıkıktı. Bir vakada asetabular komponentin belirgin bir malpozisyonu (retroversiyon) mevcuttu. Bu hasta tekrar ameliyata alınarak yeni bir asetabular komponent uygun bir pozisyonda uygulandı. Dislokasyon gelişen ve kapalı olarak repoze edilen diğer bir vakada 1 yıl sonra derin enfeksiyon geliştiğinden dolayı protez çıkartıldı. Diğer 6 hastada kapalı repozisyon başarılı bir şekilde uygulandı ve daha sonraki kontrollerde başka bir problem ile karşılaşılmadı. Bu hastaların ortalama takip süreleri 3 yıl (2 ila 4 yıl) idi. Modifiye Postel- Merle d’Aubigne kriterleri luksasyon gelişen grupta 5,4 puan iken luksasyon gelişmeyen grupta 4,75 olarak bulunmuştur, buda anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Sonuç: Genel olarak eğer belirgin bir malpozisyon gibi ameliyat hatası yoksa total kalça protezini takiben oluşan erken postoperatif dislokasyon tedavi edilebilir bir komplikasyondur. Gerekli olan tedavi yatak istirahatı ve immobilizasyondur.