Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Aziz VATANSEVER, Uğur ÖZİÇ

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı, Manisa

Keywords: Koksiks, Koksigodinia, Cerrahi Tedavi.

Abstract

Giriş: Konservatif tedaviden fayda görmemiş idiyopatik koksigodinia olgularında uyguladığımız 2 aşamalı tedavi sonuçlarını ileriye dönük olarak değerlendirmek. Hastalar ve
Yöntem: 5 yıllık bir dönemde toplam 20 olguya 2 aşamalı bir tedavi uygulaması yapıldı. Tüm olgulara 1 veya 2 kez rektal masaj yapılarak, lokal kortikosteroid enjeksiyonu uygulandı. Bu tedaviye yanıt vermeyen 6 olguya ise cerrahi koksiks eksizyonu uygulandı. Tedavi sonuçları son kontroldeki objektif ağrı şiddeti ölçümündeki azalmaya göre değerlendirildi.
Bulgular: 1 veya 2 kez rektal masaj ve enjeksiyon yapılan 20 olgunun 14 tanesinde (%70) çok iyi ve iyi sonuç alındı. Koksiks eksizyonu yapılan 6 olgunun tümünde çok iyi sonuç alındı. Tedavi öncesi ve son kontroldeki objektif ağrı şiddeti ölçümleri karşılaştırıldığında ağrı şiddetindeki azalmanın her 2 tedavi yönteminde de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptandı.
Tartışma: İdyopatik koksigodinia koksiks çevresinde ve / veya üzerindeki ağrıyı tarif eden bir belirtidir. Steroid dışı anti-inflamatuar ilaçlar, oturma alışkanlıklarının değiştirilmesi, fizyoterapi ve lokal kortikosteroid enjeksiyonları gibi konservatif yöntemler ile büyük oranda tedavi edilebilen bir sorundur. Konservatif tedaviye dirençli olgularda ise masaj veya koksiks eksizyonu önerilmektedir. Hasta grubumuzda uyguladığımız rektal masaj ve lokal enjeksiyon %70 olguda başarılı sonuç vermiştir. Bu tedaviye rağmen ağrısı devam eden olgularımızda yaptığımız koksiks eksizyonunun tedavi başarısı ise daha yüksektir. Çalışmamızın sonuçlarına göre konservatif tedaviye dirençli idyopatik koksigodinia hastalarında bu 2 aşamalı tedavi yöntemini öneriyoruz.