Hüseyin S YERCAN, Güvenir OKCU, Aziz VATANSEVER

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Keywords: Kalkaneus, diabetik ülser, lokal flep.

Abstract

Diabete bağlı infekte ayak ülserleri hasta için sakatlık yaratmasının yanında, belirgin morbidite, mortalite ve ekonomik kayıp nedenidir. İnfekte topuk ülserinin yumuşak doku ile örtülmesi zordur. Bunun için, sıklıkla serbest kas transferi gerekir. Ancak, serbest kas transferleri zaman alıcı ve teknik alt yapıya gereksinim duyan işlemlerdir. Transfer edilen kas dokusunun yapısından dolayı, normal ayakkabı giyememe sonuçları olumsuzlaştırmaktadır. Bu çalışmada kalkaneus kronik osteomyelitinin eşlik ettiği diabetik topuk ülserli bir olgu sunulmaktadır. Olgu lokal muskulokütan sural arter flebi ile başarılı şekilde tedavi edilmiştir. Bu flep defekt sahasında yeterli kanlanma sağlamaktadır ve infekte topuk ülserlerinin kapatılmasında serbest kas transferlerine iyi bir alternatifdir.