Yusuf Erdem, Çağrı Neyişçi, Ahmet Burak Bilekli

Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Brakiyal pleksus, uyuşturucu bağımlısı, hiperabdüksiyon, hasar, yoğun bakım ünitesi.

Abstract

hiperabdüksiyon pozisyonunda uzun süre immobilizasyonuna bağlı brakial pleksus hasarı nadirdir. Bu yazıda, YBÜ takibinde aksillası üzerinden sıkıca bağlanmasından dolayı sol üst ekstremitesinde ihmal edilmiş brakiyal pleksus hasarı gelişen, uyuşturucu bağımlısı 20 yaşında bir erkek hastanın olağandışı bir olgusu sunuldu. Sol üst ekstremitesinde progresif hissizliği ve totale yakın immobilitesi vardı. Sol üst ekstremitede atrofi, kas kuvveti kaybı ve derin tendon reflekslerinin olmadığı gözlendi. Elektrodiagnostik çalışmalar, alt gövdede parsiyel aksonal tutulumunun olduğunu gösterdi. Agresif fizik tedavi sonrasında, hastanın kas fonksiyonu iyileşerek medyan, ulnar, muskulokütanöz, aksiller and radyal sinirlerin inerve ettiği tüm kaslarda tam güç gösterdi. Klinisyenler ve diğer personel, YBÜ’de bilinçsiz hastaların takibinde sinir hasarı gibi komplikasyonları göz önünde bulundurarak bu hastaların kısıtlanması konusunda daha dikkatli olmalıdır.