Sabire AKIN1, Özlem ÖNER COŞKUN2, Z Nisa ÖZBERK2, Hayri ERTAN3, Feza KORKUSUZ4

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Merkezi, FTR Ünitesi
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SRM Fizyoterapist
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesi

Keywords: izokinetik, futbol, konsantrik kas kuvveti.

Abstract

Giriş: Bu çalışmanın amacı profesyonel ve amatör futbol takımı oyuncularının fiziksel özellikler, vücut kompozisyonu, esneklik, kuadriceps ve hamstring kas gruplarının izokinetik konsantrik kas kuvvetlerinin karşılaştırılmasıdır. Hastalar ve
Yöntem: Çalışmaya Türkiye Süperliginde yer alan bir futbol takımının 24 oyuncusu ile bir üniversite futbol takımının 14 oyuncusu katıldı. Çalışmaya katılan futbolcuların yaş, vücut ağırlığı, kilo gibi fiziksel özellikleri yanı sıra vücut yağ yüzdeleri, vücut yağ ağırlıkları ve yağsız vücut ağırlıkları tesbit edildi. Otur-uzan testi ile hamstring esneklikleri ölçüldü. Dominant bacak kuadriceps ve hamstring kas kuvvet değerlendirmeleri ise Biodex System 3-Pro cihazı ile yapıldı. Testler 180°/sn, 300°/sn ve 450°/sn açısal hızlarda yapıldı. Testler sonucunda pik tork(PT), pik torkun vücut ağırlığına oranı (PY/VA) ve hamstring/kuadriseps PT oranı değerlendirmeye alındı.
Bulgular: Profesyonel futbolcuların yaş, boy ve vücut yağ yüzdeleri, vücut yağ ağırlıkları amatör futbolculardan daha düşük, yağsız vücut ağırlıkları ise daha yüksek bulundu (p<0.05). Vücut ağırlıkları ve vücut kütle indeksleri arasında farklılık yoktu (p>0.05). Profesyonel futbolcularda kuadriceps konsantrik izokinetik PT ve PT/VA oranları 180°/sn ve 300°/sn hızlarda amatör futbolculardan daha yüksek, 450°/sn hızda ise daha düşük bulundu(p<0.05). Hamstring/ kuadriceps PT oranı 300°/sn ve 450°/sn hızlarda amatör futbolcularda profesyonellere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Ancak 180°/sn hızda saptanan yükseklik anlamlı değildi (p>0.05).
Tartışma: Profesyonel futbolcuların vücut yağ oranlarının daha düşük, yağsız vücut ağırlıklarının daha yüksek, bacak izokinetik kas kuvvetlerinin daha yüksek olması antrenman yaşlarının daha yüksek olmasına bağlandı. Antrenman programlarında profesyonel futbolcuların kassal dayanıklılığı ve esnekliği arttırmaları, amatör futbolcuların ise hem kuvvet hem de aerobik programlara daha fazla yer vermeleri ve antrenman sıklığını arttırmaları önerilmektedir.