İbrahim AKMAZ, Ahmet KIRAL, Özcan PEHLİVAN, Ömer ARPACIOĞLU

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul

Keywords: Skafoid Psödoartroz, Absorbe Olabilen İmplantlar.

Abstract

Giriş: Skafoid psödoartrozu nedeniyle ameliyat edilerek, emilebilen implantlarla fikse edilen hastalarla ile ilgili klinik deneyimlerimizi sunmak. Hastalar ve
Yöntem: Nisan 1993- ?ubat 1997 yılları arasında skafoid psödoartrozu nedeniyle ameliyat edilip, greftlenerek emilebilen implantlarla fikse edilen tamamı erkek olan 12 hasta ameliyat öncesi ve sonrası; ağrı, el bileği hareketleri, kavrama gücü bakımından değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 22.5 idi. Herbert sınıflamasına göre değerlendirildiğinde hastalarımızın 10 unda Tip D 2 skafoid orta 1/3 psödoartroz, 1 inde Tip D2 skafoid proksimal 1/3 psödoartroz, ve 1 inde Tip D1 skafoid distal 1/3 fibröz kaynama vardı. Hastalarımızın ameliyat öncesi el bileği fleksiyonu ortalama 44.5 derece, ekstansiyonu 41.6 derece radial deviasyonu ortalama 10.4 derece ve ulnar deviasyonu ortalama 10.8 derece olarak bulundu. Hastalarımızın el bileklerinin durumu ameliyat öncesi, Modifiye Mayo kriterlerine göre değerlendirildi ve preop ortalama Mayo skoru 22,08 idi.
Bulgular: Ortalama kaynama süresi 4.5 aydı. Hastalarımız Mayo Klinik Modifiye Elbileği Değerlendirme Kriterleri’ne göre postoperatif olarak değerlendirildi. Buna göre 12. ayda ki ortalama Mayo skoru 80,8 idi. Mayo Klinik Değerlendirme Kriterleri’ne göre postoperatif olarak 6 hasta mükemmel, 2 hasta iyi, 3 hasta orta, 1 hasta kötü olarak değerlendirildi.
Tartışma: Başarılı sonuçlar alınması nedeniyle absorbe olabilen implantların ortopedik cerrahide kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Skafoid psödoartrozların tedavisinde bu metodun tedavi sonuçları, metalik fiksasyon araçlarının kullanımıyla elde edilen sonuçlarla benzerdir. Emilebilen implantların en büyük avantajı fiksasyon materyalinin çıkarılması için ikinci bir ameliyat gerekliliğini ortadan kaldırmasıdır.