Okay BULUT, Mehmet TÜKENMEZ, Hüseyin DEMİREL, Tacettin ÇEKİN

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Femur Boyun Kırığı, Erişkin, İnternal Fiksasyon, Kansellöz Vida.

Abstract

Giriş: Çalışmamızda kalça eklem kapsülünü açarak yada açmadan perkütan olarak multipl AO kansellöz vida fiksasyonu uyguladığımız femur boyun kırıklı olguların sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve
Yöntem: Kliniğimizde 1992-2002 tarihleri arasında femur boyun kırığı nedeniyle 116 hasta tedavi edildi. Bu olgulardan 49’u (%42) multipl kansellöz vidalarla tedavi edildi. Çeşitli nedenlerden dolayı ancak 42 olgu çalışma kapsamına alınabildi. Çalışma 1996 yılı öncesi retrospektif, 1996 yılı sonrası ise prospektif olarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Olguların ortalama yaşları 31.3 (17-50) idi. Altı olguda Garden tip I, 14 olguda Garden tip II, 12 olguda Garden tip III, ve 10 olguda ise Garden tip IV kırık vardı. Tüm olgular ortalama 1.5 (0-21) gün de operasyona alındı. On dört olgu kapsül açılmadan, 28 olgu ise açılarak kırık redükte edildi. Takip süreleri 5 ile 121 ay arasında değişmekte olup ortalama 70.5 ay idi. Kırıklar ortalama 5.2 (3-7.5) ayda kaynadı. Geç dönemde 3 (% 7.1) olguda kaynamama ve 7 (%16.7) olguda avasküler nekroz saptandı. Kliniğimizde uyguladığımız değerlendirme kriterlerine göre 12 (%28.6) olguda çok iyi, 16 (%38.1) olguda iyi, 6 (%14.3) olguda orta ve 8 (%19) olguda kötü sonuç tespit edildi.
Tartışma: Multipl kansellöz vida ile tespit, özellikle ayrıklı olmayan kırıklarda halen kullanılabilir bir yöntem olduğu; hematomun boşaltılması ile birlikte, redüksiyonun mümkün olduğunca erken, öncelikle kapalı olarak tam yapılması; tespitin rijit olması gerektiği sonucuna ulaştık. Ayrıca komplikasyonlar üzerinde kırığın ilk halindeki deplasmanında önemli derecede etki ettiğini tespit ettik.