Sever Çağlar1, Aysel Çağlar2, Saadet Pilten3, Cem Albay4, Ozan Beytemur1, Hakan Sarı5

1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Medical Pathology, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Biochemistry Laboratory, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Baltalimanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Diyabetik ayak; osteoprotegerin; D vitamini.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada diyabetik ayaklı hastalarda ve yeni tanı konulmuş tip 2 diabetes mellitus (DM)’lu hastalarda osteoprotegerin (OPG) ve 25-hidroksi D vitamini (25(OH)D) düzeyleri karşılaştırıldı ve diyabetik ayaklı hastalarda 25(OH)D eksikliğinin yaygınlığı ve şiddeti araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu ileriye dönük çalışma Haziran 2014 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında hastanemize başvuran 58 diyabetik ayaklı hasta (42 erkek, 16 kadın; ort. yaş 63.6 yıl; dağılım, 31-90 yıl) ve 47 yeni tanı konulmuş tip 2 DM’li hasta (27 erkek, 20 kadın; ort. yaş 51.4 yıl; dağılım, 29-85 yıl) (kontrol grubu) olmak üzere 105 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Her iki grupta 25(OH)D ve OPG serum düzeyleri ölçüldü ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Diyabetik ayak grubunda OPG düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Diyabetik ayak grubunda 25(OH)D düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Diyabetik ayaklı hastalarda OPG düzeyleri ve C-reaktif protein (CRP) ve kreatinin düzeyleri arasında pozitif ilişkiler vardı.
Sonuç: Diyabetik ayaklı hastalarda yükselmiş OPG düzeyleri, OPG’nin CRP ve kreatinin ile pozitif ilişkisine bağlı olarak klinik durumun şiddetini gösterebilir. Diyabetik ayaklı hastaların çoğunluğunda ciddi 25(OH)D eksikliği tespit edildi. Diyabetik ayaklı hastalarda istenmeyen immünolojik değişiklikleri önlemek için D vitamini suplemantasyonu gerekli olabilir.